LIST #1 Od początku swojej kapłańskiej posługi Karol Wojtyła cieszył się przyjaźnią młodzieży. Choć z biegiem lat przybywało mu duszpasterskich obowiązków, zawsze znajdował czas na wspólną modlitwe i rozmowę z młodymi. A oni garnęli się do niego, bo czuli, że zależy mu na każdym z nich. Kiedy Kardynał Karol Wojtyła został Papieżem, już w pierwszym…

March 19, 2014 Dear Friends, I am delighted to inform you that my private member’s bill proclaiming April 2nd as Pope John Paul II Day in Ontario passed final reading on March 17th. It was a special day not only for Catholics in our province, but for all Ontarians. Pope John Paul II was a…

© 2013 Roman Catholic Community St. Joseph's Church
Top