Tegoroczna Zabawa Parafialna odbyła się na Polskiej Hali przy ul. Pearl. Wyrażam gorące słowa podziękowania zarządowi wraz z panem Prezesem Janem Styś za darmowe udostępnienie nam sali i okazanie braterskiej gościnności. Zabawa Parafialna została zorganizowana dzięki wielkiemu poświęceniu i zaangażowaniu członków Rady Parafialnej.

Serdeczne ”Bóg Zapłać” za Waszą dobroć i miłość do parafii. Do tańca grał D.J. Big Dance z Toronto. Wiele osób, które pomagały na różnych ”stanowiskach pracy” wydatnie przyczyniło się do udanej imprezy. Wszystkim należy się gorące podziękowanie. To pięknie, że potrafimy gromadzić się wspólnie jako jedna Rodzina Parafialna.

Nasza zabawa mogła odbyć się dzięki poparciu naszych lokalnych biznesów i osób prywatnych, którzy wsparli nas licznymi nagrodami i fantami, za co składamy stokrotne dzięki. Całkowity dochód z zabawy $ 3,015.00.

© 2013 Roman Catholic Community St. Joseph's Church
Top