Księża

Ks. Piotr Goliński

Pastor

Księża Pracujący w Przeszłości w Parafii

ks. dr Tomasz Tarasiuk

ks. Józef Wiśniewski CR

ks. Jan Poreda CR

ks. Władysław Barron CR

ks. Stefan Juda CR

ks. dr Edward Gira CR

ks. Stanisław Gembala CR

ks. Józef Kamieniecki CR

ks. Humphrey Ruszel CR

ks. Norbert Raszeja CR

ks. Edwin Lapiński CR

ks. Czesław Chmurzyński CR

ks. Józef Capiga CR

ks. Lech Wycichowski CR

ks. Maciej Maciejewski CR

ks. Eugeniusz Pietrasik CR

ks. Krzysztof Buda CR

ks. Florian Stasiński CR

ks. Adam Wróblewicz CR

ks. Stanisław Zaryczny CR

Współpracownicy Parafii

Magdalena Kogut

Sekretarka
(519) 304-7774

Zofia Mleczek

Przewodnicząca Rady Parafialnej
(519) 752-4684

Maria Głowala

Prezes Sodalicji Niewiast Różańcowych
(519) 446-2654

Carol Krempa

Prezes Katolickiej Ligi Kobiet
(519) 754-6433

Henry Piątek

Przewodniczący Rady Finansowej
(519) 753-6308

Grayce Hartt

Organistka
(519) 304-6666

Alina Sławek

Organistka
(519) 304-7774

Damian Sycz

Organista i Kierownik zespołu “Alleluja”
(519) 304-7774