Główne celebracje 80-lecia Kościoła Parafalnego oraz Uroczystość św. Józefa – patrona naszej wspólnoty parafalnej – odbyły się 19 i 20 marca 2016 r. Mszom św. przewodniczył i kazania wygłosił ks. biskup Wiesław Śpiewak CR, Ordynariusz Diecezji Hamilton na Bermudach. Po sprawowanej Eucharistii wierni spotkali się z dostojnym Gościem w Sali Parafalnej gdzie w duchu polskiej gościnności kontynuowano dalszy program jubileuszowy.

80-rocznica-03

© 2013 Roman Catholic Community St. Joseph's Church
Top