Katolicka Liga Kobiet

Jako jedna z największych katolickich organizacji w Kanadzie zabiera głos w kwestiach dotyczących obrony życia i innych ważnych zagadnień moralnych i społecznych takich jak: ochrona dzieci nienarodzonych, osób pozbawionych praw obywatelskich, ubogich i wykorzystywanych. Katolicka Liga Kobiet powstała przy parafii w 1957 roku.

ornament1

Żywy Różaniec

Międzynarodowy ruch religijny założony w XIX w. przez Pauline-Marie Jaricot. Ma charakter modlitewny, a jego celem jest wspomaganie misji oraz modlitwa różańcowa w intencjach Kościoła. Celem wspólnoty jest kult Maryjny oraz rozpowszechnianie modlitwy różańcowej. Żywy Różaniec zawiązał się w parafii po roku 2000.

ornament1

Sodalicja Niewiast Różańcowych

Jest stowarzyszeniem osób świeckich Kościoła Rzymsko-Katolickiego. Powstało przy parafii św. Józefa w 1945 roku. Zadaniem członkiń Sodalicji jest troska o pogłębienie własnej więzi z Chrystusem oraz Maryją Jego Matką.

ornament1

Liturgiczna Służba Ołtarza (ministranci i ministrantki)

Jest grupą młodych chłopców i dziewcząt, których głównym celem jest posługa kapłanowi podczas Mszy Świętych i innych nabożeństw.

ornament1

Młodzieżowy zespół muzyczny „ Alleluja”

Zespół młodzieżowy, który troszczy się o oprawę muzyczną niedzielnej liturgii. Powstał w 2005 roku. W skład wchodzą młodzi ludzie, uczniowie szkół średnich, studenci a także młodzi małżonkowie. Zespół w sposób niezwykle atrakcyjny ubogaca pięknem muzyki niedzielne spotkanie z Bogiem podczas Eucharystii, innych nabożeństw liturgicznych oraz imprez parafialnych.

ornament1

Chór parafialny

Grupa parafialna, której celem jest oprawa muzyczna liturgii niedzielnej.

ornament1

Komitet stypendialny

Fundusz Stypendialny Parafii św. Józefa powstał w czerwcu 1972 roku dla uczczenia pamięci byłych proboszczów: ks. dr. Tomasza Tarasiuka i ks. dr. Edwarda Giry. Głównym jego celem jest wspieranie finansowe studentów – członków parafii w czasie ich studiów.

ornament1

Rada Parafialna

Celem Rady Parafialnej jest wspomaganie ks. proboszcza w pracy duszpasterskiej oraz wspieranie, koordynowanie i zachęcanie do większej aktywności w parafii wszystkich zarejestrowanych osób.

ornament1