Dnia 26 listopada 2017 r. w kościele św. Józefa w Brantford wystąpiła Katarzyna Chęsy, świecka misjonarka z dalekiego Kazachstanu (Karagandy). Ukończyła ona Akademię Muzyczną w Bydgoszczy. W czasie Mszy św. i koncertu zaśpiewała utwory m.in. „Ave Maryja” F. Schuberta, J.S. Bacha i Anny German. Nasz gość przybył do nas z kraju niechrześcijańskiego, gdzie dominującą religią jest islam i trudno być świadkiem Chrystusa. Poprzez utwory klasyczne i sakralne, ta wielce utalentowana artystka daje żywe świadectwo swojej wiary i głosi Dobrą Nowinę jako apostoł XXI wieku.© 2013 Roman Catholic Community St. Joseph's Church
Top