Kościół św. Józefa jest drugim najstarszym katolickim kościołem w Brantford. Jego historia sięga już 135 lat. W 1880 roku w miejscu obecnego prezbiterium, wzniesiono mury pod protestancką świątynię św. Andrzeja, która następnie została odkupiona przez Polaków w 1937 roku i przeznaczona do kultu Bożego jako Rzymsko-Katolicki Kościół pod wezwaniem św. Józefa. Od 1947 roku do dnia dzisiejszego duchową opiekę nad wpólnotą parafialną otaczają kapłani ze Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców. W parafii jest obecnie zarejestrowanych około 800 rodzin co stanowi ponad 2000 wiernych. Parafia św. Józefa stara się – wedle zaleceń Soboru Watykańskiego II – odczytywać znaki czasu i wychodzi naprzeciw nowym wyzwaniom, które wyznacza nam sam Chrystus i bieg wydarzeń 21 wieku. Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat wszystkie budynki kościelne, po gruntownej odnowie, przyjęły odświętną szatę. Powstały również nowe apostolaty i duszpasterstwa tak, aby zadbać o duchowe potrzeby wiernych. W 2011 roku nasza rodzina parafialna obchodziła jubileusz 75 lecia istnienia kościoła oraz wspólnoty parafialnej. Uroczystej Mszy św. przewodniczył Ordynariusz Diecezji Hamilton, Biskup Douglas Crossby, w asyście Biskupa Mateusza Ustrzyckiego i licznie zgromadzonego duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego, przedstawicieli władz rządowych i polonijnych oraz wielu wiernych. ”Wyśpiewaliśmy” Bogu Te Deum – Ciebie Boga wychwalamy za Jego przemożną opatrzność nad kościołem św. Józefa na przestrzeni 75 lat. Uroczysty bankiet dodał splendoru dwutygodniomym obchodom.

W 2016 roku przypada już następna celebracja; 80-lecie kościoła. Nasze plany obejmują, między innymi, wydanie pamiątkowego rodzinnego albumu parafialnego. Na uroczystą Mszę św. zaprosiliśmy ks. Biskupa Wiesława Śpiewaka CR, który dnia 1 października b.r. przyjmie święcenia biskupie i zostanie Ordynariuszem Diecezji Hamilton na Bermudach. Ks. biskup nominat przyjął nasze zaproszenie, lecz na dzień dzisiejszy nie została jeszcze sprecyzowana data uroczystości. Jako wpólnota parafialna przeżywamy ogromną radość, że w progach naszej świątyni będzie gościł pierwszy polski biskup Zmartwychwstaniec. Dumni z tego faktu zamieściliśmy na naszej parafialnej stronie internetowej www.brantfordcr.com (w sekcji mulimedia) krótki wywiad i życiorys ks. biskupa.

Wielopokoleniowe marzenia, o których śnili niepełnosprawni parafianie, jak również ci, którzy przeżywają jesień swojego życia, stały się realnym faktem w Roku Pańskim 2015. Po pokonaniu wielu trudności i uciążliwych przeszkód, wreszcie 2 kwietnia – w Dzień Świętego Papieża Jana Pawła II obchodzonego w Kanadzie – została oddana winda do publicznego użytku. Od tego czasu osoby niepełnosprawne oraz w podeszłym wieku mogą w pełni uczestniczyć w życiu naszej parafii. Wśród wielu nabożeństw i celebracji, jakie parafia św. Józefa sprawuje na przestrzeni całego roku liturgicznego jest jedna szczególna, która gromadzi wszystkich mieszkańców Brantford. Jest już prawie 10-letnią tradycją, że procesja Bożego Ciała wychodzi z kościoła św. Józefa, przemierza ulice miasta, nawiedza cztery ołtarze liturgiczne i kończy się uroczystym błogosławieństwem Najświętszego Sakramentu w kościele św. Bazylego. W procesji biorą udział miejscowi kapłani, ministranci, dziewczynki pierwszokomunijne, które sypią kwiaty, członkinie i członkowie różnych organizacji (Rycerze Kolumba, panie Katolickiej Ligi Kobiet czy Sodalicji Różańcowej) oraz wierni z różnych kościołów dekanatu Brant. W czasie procesji są śpiewane pieśni eucharystyczne i czytane cztery Ewangelie w języku angielskim i polskim.

Z nowych apostolatów, które w ostatnim czasie zaczęły funkcjonować przy naszej parafii należy wymienić Młodzieżową Grupę Powołaniową.”Żniwo jest wielkie ale robotników jest mało” – te słowa wypowiedziane 21 wieków temu przez Chrystusa są szczegónie aktualne w Północnej Ameryce gdy ten kontynent cierpi na brak kapłanów do pracy w Winnicy Pańskiej. Zgromadzenie Zmartwychwstania Pańskiego usilnie odczuwa potrzebę nowych powołań zakonnych, aby kontynuować swą misję. Każda modlitwa zanoszona w tej intencji jest bardzo ważna. W maju tego roku, Młodzieżowa Grupa Powołaniowa działająca przy naszym kościele, zaprosiła po raz pierwszy swoich rówieśników na rekolekcje ewangalizacyjne. Aby zapoznać się z działalnością tej grupy zapraszamy do obejrzenia dwóch krótkich filmów zamieszczonych na parafialnej stronie internetowej www.brantfordcr.com w sekcji multimedia. W wersji angielskiej są one zaprezentowane pod nazwą St. Joseph’s Vocation Team oraz Go Glow Youth Retreat, zaś w wersji polskiej pod nazwą Młodzieżowa Grupa Powołaniowa oraz Bądźcie Światłem.

W tym roku Księża Zmartwychwstańcy posługujący w Prowincji Ontario-Kentucky powołali do istnienia Stowarzyszenie Współpracowników Świeckich. Uznając kompetencję ludzi świeckich (laikat) są oni zapraszeni przez nasze zgromadzenie zakonne do włączania się w odpowiedzialność za posłannictwo Kościoła we współczesnym świecie. Świeccy Współpracownicy, troszcząc się o religijną formację, żyją zmartwychwstańczym charyzmatem i jego misją kontynuując nadal swoje powołanie życiowe w rodzinie lub jako osoby samotne. Ku naszej ogromnej radości, trzech naszych parafian wyraziło pragnienie, aby wstąpić do nowo powstającego stowarzyszenia. Zachęcamy wiernych, którzy pragną należeć do przyjaciół Księży Zmartwychwstańców i żyć ich duchowością, aby rozważyli w głębi serca stosowną propozycję. Osoby zainteresowane prosimy o osobisty kontakt z księdzem proboszczem lub odwiedzić stronę internetową Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego www. resurrectionists.ca/lay-associate gdzie pod zakładką „Apostles’ Handbook” będzie można znaleźć więcej informacji na ten temat w języku angielskim. Część informacji jest również dostępna na naszej parafialnej stronie internetowej w wersji angielskiej www.brantfordcr.com pod zakładką Resurrectionist.

Parafia św. Józefa w Brantford od dłuższego czasu przygotowuje się z wielkim entuzjazmem na Światowe Dni Młodzieży. Odbędą się one w dniach od 16 do 31 lipca 2016 roku. w Krakowie pod przewodnictwem Papieża Franciszka. Cała Polska raduje się, gdyż będzie gościć młodzież z całego świata już po raz drugi. Pierwszy raz miało to miejsce w 1991 roku, gdy Ojciec Święty Jan Paweł II zaprosił i sam gościł młodych uczniów Chrystusa przed tronem Czarnej Madonny w Częstochowie. Grupa młodych osób z naszej parafii wybiera się do Krakowa na to niecodzienne spotkanie ze swoimi rówieśnikami, by dzielić się wpólnie wiarą w Jezusa Chrystusa. Takie plany i ewangeliczne wyzwania stają naprzeciw wpólnoty wiernych św. Józefa w Brantford w nadchodzących latach. Ufamy, że z łaską i pomocą Bożą jesteśmy w stanie im sprostać. Uczestnictwo młodych ludzi w sprawowanej Liturgii, ich zaangażowanie w życie wspólnoty oraz branie odpowiedzialności za Kościół wyzwala wśród nas nowe siły i energię do budowania królestwa Bożego tu na ziemi.