zdjecie-windy

6 stycznia 2013

Drodzy Parafianie!

W tym liście pragnę wypowiedzieć się w kwestii, która nurtuje nas wszystkich, i co więcej, dotyczy nas wszystkich. Chodzi o windę. Postawmy sobie dwa zasadnicze pytania. Pierwsze – czy winda jest potrzebna naszej świątyni?

Od wielu lat z powodu wysokich schodów prowadzących do kościoła, osoby starsze, chore i w podeszłym wieku były całkowicie wyeliminowane z życia parafialnego i nie mogły brać żadnego udziału w sprawowanych sakramentach świętych w miejscowym kościele parafialnym. Jestem głęboko przekonany, że wszyscy wierni – bez względu na wiek – mają prawo do pełnego uczestnictwa w wydarzeniach i celebracjach rodziny parafialnej św Józefa. Tych naszych braci i siostry, którzy przeżywają “jesień swojego życia”, musimy otoczyć szczególną miłością i troską.

Następna sprawa w tej samej kwestii. Uważam, że nie jest roztropne powiedzenie, – a często się to słyszy – ja jestem zdrowy i winda jest mi niepotrzebna. Tak, może dzisiaj jest niepotrzebna, ale jutro – może jutro będzie bardzo potrzebna – i to dla mnie. Nikt z nas nie wie czy to nie ja przypadkiem będę właśnie tym pierwszym chorym parafianinem, który będzie korzystać z windy przy naszym kościele. Każdemu z nas ubywa lat i zbliżamy się milowymi krokami do sędziwej starości. To właśnie my – i wyłącznie my – z pewnością będziemy używać w swoim czasie tego dobrodziejstwa jakim jest winda parafialna.

Idźmy dalej w naszych rozważaniach. Popatrzmy! Ten kościół istnieje już ponad 130 lat. Wiele pokoleń go budowało, rozbudowywało i upiększało. Jeżeli dzisiaj mogę się modlić w murach tej świątyni, to jest wyłączna zasługa tylko tych wszystkich, ktorzy byli przed mną i wspierali finansowo ten Dom Boży. Czy mnie stać na to, aby dać coś ze swego portfela dla tych, którzy przyjdą po mnie? Czy ofiaruję coś dla przyszłych pokoleń, które mnie zastąpią? Przecież w tej świątyni będą chrzczeni moi wnukowie i wnuki wnuków. Pismo Święte mówi: “Hojnego dawcę Pan Bóg miłuje.”

Drugie zasadnicze pytanie jest następujące: – jaka jest różnica między windą lift i windą elevator? Różnica jest istotna. Mówimy o dwóch różnych środkach transportu, poruszania się. Niestety, w języku polskim jest tylko jedno określenie na windę. W języku angielskim istnieją dwa różne precyzyjne określenia: lift i elevator.

Aby uruchomić windę-lift musi być wyznaczona osoba do jej obsługi. Windę-lift można uruchomić tylko używając przystosowanego klucza lub posługując się kodem. W czasie biegu windy-lift trzeba cały czas trzymać rękę na przycisku. Gdy opuści się rękę, winda-lift automatycznie przestaje pracować i zawiesza się między poziomami budynku wywołując często stresowe sytuacje.

Winda – elevator rozwiązuje te wszystkie problemy. Wystarczy tylko wybrać poziom (w naszym przypadku są to trzy poziomy: sala parafialna, parking i główny kościół) i winda- elevator sama dowiezie nas do obranego celu. Taki rodzaj windy funkcjonuje w miejskim szpitalu Brantford.

Ponadto winda zainstalowana w naszym kościele będzie mogła transportować-przewozić trumnę. Nie trzeba będzie już więcej wnosić jej po schodach, co sprawia wiele trudności.

Pierwotnie planowaliśmy wybudować windę-lift i w tym kierunku szły wszelkie przygotowania. Wiemy, że nasz kościół został zaliczony jako budynek historyczny. Z tego tytułu wszystkie remonty jak również nowe inwestycje przeprowadzane na zewnątrz muszą uzyskać wcześniejszą aprobatę Komisji Zabytkowej Miasta Brantford.

W 2008 r. zwróciliśmy się do Firmy Inżynieryjnej J.H. Cohoon z prośbą o przygotowanie wstępnych planów na zainstalowanie windy-lift przy naszej świątyni. Komisja Zabytkowa wyszła naprzeciw naszym oczekiwaniom i zaakceptowała roboczą wersję planów. Winda-lift miała być wybudowana w miejscu pomiędzy schodami i ścianą kościoła od strony parkingu.

W ubiegłych latach, chociaż nasz kościół należał do zabytkowych budowli, nie mogliśmy ubiegać się o żadne dotacje rządowe gdyż w przeciwnym razie musielibyśmy udostępnić salę parafialną na użytek różnych grup i organizacji działających pod parasolem Urzędu Miasta Brantford. Po pierwsze, publiczny dostęp do sali całkowicie sparaliżowałby życie parafialne. Utrudnione by było korzystanie z sali na stypy pogrzebowe lub inne przyjęcia. Po drugie, salę mogłyby wynajmować bez naszego sprzeciwu grupy o odmiennej orientacji seksualnej, na co z punktu moralnego – nie mogliśmy pozwolić.

Sytuacja zmieniła się diametralnie w ostatnich latach. W 2009 r. Federalny Rząd Kanady wydał prawo zobowiązujące wszystkie instytucje użytku publicznego – a nasza parafia należy do tej kategorii – aby umożliwić pełny dostęp osobom niepełnosprawnym do korzystania z budynków publicznych. Rząd w Ottawie opracował również program by wspomóc finansowo różne organizacje, przeznaczając na określonych szczegółowo warunkach, bezwrotne dotacje.

Parafia św. Józefa w Brantford dwukrotnie w 2009 i 2010 roku wypełniła i przesłała aplikację do Rządu Federalnego w Ottawie z prośbą o przyznanie dotacji na budowę windy. Niestety, nasza prośba została dwukrotnie odrzucona. Takie niepowodzenia nie odbierały nam jednak żywej nadziei na lepsze jutro naszej Rodziny Parafialnej.

Latem 2011 r. po raz trzeci z rzędu złożyliśmy prośbę o substydium na budowę windy. Dnia 4 maja 2012 r. poseł parlamentu federalnego z regionu Brant, Phil McColeman publicznie przekazał radosną wiadomość, że Rząd Federalny przyznał kościołowi św. Józefa w Brantford bezwrotną pożyczkę w wysokości 44,500.00 dolarów na zakup windy.

Jednym z warunków ubiegania się o fundusze z Ottawy był kategoryczny zakaz rozpoczęcia jakichkolwiek prac budowlanych przed przyznaniem dotacji. Gdybyśmy jednak przystąpili na własną rękę do instalacji windy, zapomoga rządowa nigdy nie byłaby nam udzielona. Myślę, że warto było czekać nawet trzy lata i odkładać projekt, aby otrzymać znaczny “zastrzyk” finansowy. Takiej sumy pieniędzy nigdy nie otrzymałem od żadnego ofiarodawcy, ani od żadnej organizacji polonijnej.

Wiele razy zadawano mi pytanie, kiedy rozpoczniemy budowę windy. Znając warunki ubiegania się o bezwrotny kredyt i nie chcąc, aby nasz projekt został odrzucony przez Ottawę, często i nawet do znudzenia odpowiadałem – “w stosownym czasie”. Podziwiam Was, drodzy Parafianie, za Waszą cierpliwość, wytrwałość, wyrozumiałość oraz bezgraniczne zaufanie mojej osobie.

Pragnąłbym nadmienić, że do chwili obecnej parafia nie otrzymała jeszcze zasiłku rządowego. Najpierw musieliśmy przedstawić dokładny projekt, jak również uzyskać aprobatę ze strony Kurii Biskupiej w Hamilton oraz pozwolenie budowlane z Urzędu Miejskiego i Komisji Zabytkowej w Brantford. Wymagane dokumenty zostały wydane 13 grudnia 2012. Spodziewamy się, że w najbliższym czasie dojdzie do przelewu obiecanych funduszy z Ottawy na nasze konto parafialne.

Po ukończonych remontach sali parafialnej w maju 2007 r. (renowacja trwała 2 lata) i przystosowaniu jej do wymogów późniejszej instalacji windy, w 2008 r. rozpoczęliśmy zbiórkę pieniędzy na pełne wyposażenie naszego kościoła w windę-lift. Jednakże Kuria Biskupia mocno nastawała, aby wybudować windę-elevator, tak aby wierni mogli sprawnie korzystać z tego środka transportu bez pomocy osób trzecich. Sam administrator finansowy Diecezji zaoferował, że Kuria Biskupia udzieli nam potrzebnej pożyczki. Wiele kościołów w Diecezji Hamilton zmienia obecnie windę-lift na windę-elevator, lub buduje tylko windę -elevator. W zeszłym roku w okresie wielkanocnym nawet przy Katedrze Chrystusa Króla w Hamilton wymieniono windę-lift na windę-elevator.

Wybudowanie windy przy budynku kościelnym, który ma 130-letnią historię, nie mogło być traktowane powierzchownie. Komisja Budowlana i Komisja Zabytkowa były bardzo wyczulone, aby zewnętrzny wygląd i wykonanie projektu pozostawało w pięknej harmonii z wystrojem kościoła parafialnego. Nasz architekt przygotował dla Urzędu Miejskiego w Brantford trzy różne projekty. Projekt, który będzie realizowany przy naszej świątyni został wybrany przez Komisję Municypalną naszego miasta.

Przy sporządzaniu planów były również brane pod uwagę wszystkie wymogi prawne oraz przepisy bezpieczeństwa publicznego. Projekt budowlany nie odnosi się tylko do wybudowania windy, ale obejmuje również w swoim wymiarze kościół, przedsionek kościoła, schody, korytarz oraz salę parafialną.

Planowany koszt całej inwestycji wynosi 485,000.00 dolarów. Nasza parafia nie ma wystarczającej sumy pieniędzy na sfinalizowanie całkowitej budowy. Dlatego jesteśmy zmuszeni do zaciągnięcia pożyczki w Kurii Biskupiej w Hamilton.

Jesteśmy świadomi, że nasi parafianie muszą na pierwszym miejscu zapewnić środki finansowe dla własnych rodzin. Niemniej jednak nie powinniśmy zapominać o potrzebach finansowych naszej Parafii, która staje naprzeciw tak ważnej inwestycji rozbudowy budynku kościelnego.

W jaki sposób możemy na dzień obecny kontynuować zbieranie funduszy celem wybudowania windy?
1. W rocznym pakiecie kopert na niedzielną i świąteczną tackę każdego miesiąca jest dołączona kopertka z napisem Building Fund. Prosimy każdą rodzinę – o ile ją na to stać – aby każdego miesiąca złożyć ofiarę 25 dolarów na budowę windy. Na każdą niedzielę wypadałoby 6 dolarów. Głęboko ufam, że nasza wspólnota parafialna, składająca się z 830 rodzin, według własnych możliwości finansowych poprze ten ambitny i potrzebny nam wszystkim projekt.
2. Wiele parafii utrzymuje się z prywatnych darowizn i testamentalnych zapisów. Przy sporządzaniu testamentów pamiętajmy również o naszej świątyni. Będzie to dowód wdzięczności Bogu za sprawowane sakramenty i doznane łaski Boże w tutejszym kościele.
3. W kancelarii będzie można wykupywać cegiełki. Jeżeli ktoś złoży donacje 1000 dolarów za zmarłą osobę, pamiątkowa tabliczka będzie umieszczona na ścianie korytarza obok windy.
4. Zachęcamy parafian, aby gromadząc się w domach pogrzebowych na odmawianie Różańca za wiernych zmarłych, zamawiać tylko Msze św. i składać donacje na budowę windy. W pierwsze wtorki i środy miesiąca będą odprawiane Msze św. za wszystkich naszych ofiarodawców.
5. Parafia nadal będzie organizować imprezy dochodowe, takie jak Zabawa Parafialna czy Piknik Parafialny.
6. Dodatkowe kopertki na budowę windy są zawsze wyłożone przy wyjściu z kościoła. Akceptujemy również wszelkie formy donacji. Na wszystkie złożone ofiary będą wystawione zaświadczenia podatkowe.
7. Jesteśmy pozytywnie nastawieni na wszelkie inne propozycje i oferty przedstawiane przez parafian i organizacje polonijne, celem zbierania funduszy na wybudowanie windy. Chciałbym podać do wiadomości parafian, że 19 grudnia zeszłego roku doszło do spotkania z naszym architektem z firmy MMMC i z firmą budowlaną Lanca celem sfinalizowania całej inwestycji budowlanej. Rozpoczęcie prac przygotowawczych nastąpiło 2 stycznia br., a właściwa budowa rozpoczęła się 7 stycznia. Warunkiem uzyskania dotacji rządowej było zakończenie budowy z dniem 30 marca 2013 r. , ale uzyskaliśmy zgodę na przedłużenie prac o jeden miesiąc. Dlatego nie mamy żadnego wyboru i musimy prowadzić budowę nawet w porze zimowej.

Plany budowlane są do wglądu wiernych w sali parafialnej. Jeżeli ktoś ma pytania odnośnie budowy windy proszę osobiście zwrócić się do mnie po każdej Mszy św. lub poprosić o spotkanie w kancelarii parafialnej.

Okres Adwentu, który niedawno przeżywaliśmy, obejmuje cztery niedziele radosnego oczekiwania na przyjście obiecanego Zbawiciela. Według moich osobistych obliczeń okres Adwentu Parafian św. Józefa w Brantford trwał pięć długich lat – bo tyle wszyscy czekaliśmy na rozpoczęcie budowy windy. To był naprawdę długi Adwent. Przychodzący Jezus Chrystus przyniósł nam piękny dar Bożonarodzeniowy, a jest nim “winda do nieba.” Daru nie wypada nam odrzucić. Przyjmijmy ten niecodzienny dar od Bożej Dzieciny, a także radujmy się i chwalmy Pana za Jego łaski. Również ksiądz biskupa ordynariusza Douglas Crosby przesłał nam życzenia świąteczne “Abyśmy w 2013 r. z sukcesem zakończyli budowę windy przy naszej świątyni.”

O postępie prac budowlanych i stanie finansowym naszego wspólnego przedsięwzięcia będziemy informować Parafian na bieżąco. Jesteśmy przekonani, że z Bożym błogosławieństwem i pomocą wszystkich ludzi dobrej woli ukończymy ten projekt z sukcesem. Szęść Boże wszystkim.

Ks. Adam Wróblewicz CR

winda

9 listopada 2013
Dane historyczne informują o obecności trzydziestu polskich rodzin w Brantford już z początkiem XX wieku. Oddalenie od Ojczyzny uświadomiło emigrantom, iż szansą na ocalenie wiary, tradycji i kultury może stać się stworzenie ośrodka życia religijnego z polskim językiem. Minęło jednak kilkadziesiąt lat, naznaczonych bolesnymi doświadczeniami, zanim spełniły się marzenia o utworzeniu polskiej wspólnoty parafialnej.

Za punkt zwrotny duszpasterstwa polonijnego w Brantford przyjmuje się rok 1936, kiedy to zakupiono od wspólnoty protestanckiej kościół św. Andrzeja przy ulicy Brant. Odrestaurowany Rzymsko-Katolicki Kościół pod wezwaniem św. Józefa dnia 21 lutego 1938 r. uroczyście poświęcił ówczesny Biskup Diecezji Hamilton, Joseph Ryan. Od czasu konsekracji kościół św. Józefa stał się centrum życia religijnego i polonijnego w Brantford i okolicy. Dzięki Opatrzności i Łasce Bożej 15 października 2011 roku obchodziliśmy uroczyście jubileusz 75-lecia powstania polskiej wspólnoty parafialnej w Brantford.

Drodzy Parafianie.
Mamy świadomość, że parafię św. Józefa – istniejącą już 77 lat – i mającą tak ogromne znaczenie dla zachowania wiary i polskości, tworzyły kolejne pokolenia rodaków. Patrząc wstecz widzimy ile trudu i ofiary kosztowało duszpasterzy i parafian utrzymanie kościoła w takim stanie, aby następne pokolenia, a w tym i my także, mogły uwielbiać Pana Boga, korzystać z Sakramentów świętych i praktykować swoją wiarę.

Możemy być dumni z tego, że nie tylko mamy nasz własny kościół, ale również nie pozostajemy dłużni naszym praojcom za ich ogromną pracę i oddanie. My też dbamy o parafię, która od wszystkich wymaga nieustannej troski o to, by tętniła życiem duszpasterskim i mogła służyć potomnym. Wyrazem tego jest przecież piękna świątynia z bogatym zapleczem, pełna życia religijnego i kulturalnego. Dowodem naszego aktualnego zaangażowania jest nie tylko obecny stan obiektów kościelnych, ale także budowa windy, dobudowa nowego, przestrzennego wejścia do świątyni, naprawa chodników, a także modernizacja parkingu samochodowego od lat będącego w bardzo złym stanie technicznym wraz z poszerzeniem wiazdu i wyjazdu.

Wszystkie te prace były spowodowane koniecznością ułatwienia korzystania z naszego kościoła i całkowicie odrestaurowanej sali parafialnej, osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym. Niestety, niejednokrotnie osoby te musiały rezygnować z uczestnictwa w życiu parafialnym z braku możliwości swobodnego poruszania się w naszej świątyni. Decydującym powodem wybudowania windy było ogłoszenie nowego prawa przez Federalny Rząd Kanady w 2009 roku zobowiązujący wszystkie instytucje użytku publicznego – a nasza parafia należy do tej kategorii – aby umożliwić pełny dostęp osobom niepełnosprawnym do korzystania z budynków publicznych. Wszelkie więc dyskusje dotyczące zasadności budowy windy przy naszym kościele są całkowicie bezpodstawne.

Jestem przekonany, że wielu z nas w pewnym momencie naszego życia, będzie zmuszonych skorzystać z wielkiego dobrodziejstwa, jakim jest winda. Mimo, iż jesteśmy jeszcze młodzi i nie myślimy o starszych latach, nigdy nie wiemy, kiedy możemy nagle zachorować lub przydarzy nam się nieszczęśliwy wypadek. Przecież młodość nie daje nam gwarancji na nieustanne zdrowie fizyczne, aż do samej starości. Wówczas używanie windy będzie dla nas naprawdę zbawienną koniecznością.

Instalacja windy przy naszym kościele napawa nas ogromną radością i nadzieją. Ci, którzy z racji trudności w poruszaniu się do tej pory nie mieli możliwości brania czynnego udziału w życiu parafialnym, mogą teraz powrócić do swojej macierzystej parafii i w pełni uczestniczyć w jej życiu religijnym.

Panu Bogu polecam w modlitwie wszystkich ludzi dobrej woli, którzy w różny sposób wspomagali i nadal wspomagają ten jakże ważny projekt budowy windy.

 

 

Szczęść Boże wszystkim.

Ks. Adam Wróblewicz CR, Proboszcz

zdjecie-windy-srodek

29 marca 2014

Drodzy Parafianie!

Wszyscy wspólnie budujemy jedną rodzinę Bożą i parafialną pod patronatem św. Józefa w Brantford. Z głębi serca pragnę podziękować wszystkim parafianom, organizacjom kościelnym i polonijnym, za życzliwość i chęć wspierania wszelkich inicjatyw, które dokonują się w naszej świątyni. Niech dobry Bóg stokrotnie wynagrodzi Waszą ofiarność. Pismo Święte zapewnia nas: Hojnego dawcę obdarowywuje Bóg. Silna i żywa wiara w Boga, jak również zabezpieczenie kondycji finansowej budynków sakralnych, pozwalają nam zawsze z optymizmem i nadzieją patrzeć na przyszłość naszej parafii.

Oddając wiernym coroczne rozliczenie finansowe pragnąłbym przedstawić aktualną sytuację dotyczącą zagadnień materialnych.

1. Po koniec zeszłego roku ukończyliśmy budowę windy, przebudowaliśmy główne wejście do kościoła, jak również obniżyliśmy fundamenty w szatni, przystosowując tym samym salę parafialną do zainstalowania windy, która pracowałaby na trzech poziomach. Poszerzyliśmy wjazd i wyjazd na parking, ugruntowaliśmy teren, a następnie położyliśmy nową nawierzchnię asfaltową. Osoby niepełnosprawne lub w podeszłym wieku, dzięki zainstalowaniu nowej windy, mogą teraz w pełni uczestniczyć w życiu parafialnym i sprawowanej liturgii w naszym kościele. Tego rodzaju udogodnienie jest wielką pomocą w korzystaniu wiernych z obiektu parafialnego.

2. Całość projektu windy opiewa na sumę $ 627,575.43 plus HST (podatek ten będzie częściowo zwrócony). Na dzień 23 marca 2014 roku zostało zebrane
$ 410,396.08. Ponieważ w poprzednich latach, zaistniała tzw. „dziura budżetowa” (roczna kolekta nie wystarczała na pokrycie bieżących kosztów takich jak gas, opłata ubezpieczenia oraz pracowników), parafia musiała wyasygnować kwotę $ 60,000.00 z projektu windy. Faktycznie na dzień dzisiejszy na koncie „Elevator Project” dysponujemy sumą $ 350,396.08. Obawiam się, że taka sytuacja może ponownie zaistnieć w 2014 r. i w następnych latach, gdyż składając ofiary na windę, jednocześnie zapominamy o konieczności używania kopertek niedzielnych, które zabezpieczają bieżące wydatki kościelne.

3. Szczególne słowa podziękowania pragnąłbym przekazać rodzinie, która w sposób wyjątkowy wsparła nasz projekt. Posługując w Parafii św. Piusa w latach 1994-1996 zaprzyjaźniłem się z rodziną Państwa Elsie i Lorne Hankinson. Pani Elsie udzielała mi prywatnych korepetycji z języka angielskiego. Po śmierci swojego męża pani Elsie ofiarowała znaczącą donację $ 100,000.00 dla naszej Parafii na rzecz budowy windy. Jesteśmy jej bardzo wdzięczni za okazaną szczodrość. Zapewniamy ją o naszej pamięci modlitewnej, ofiarując Msze św. za zmarłego męża w pierwsze wtorki każdego miesiąca.

4. W trakcie trwania prac budowlanych zaciągneliśmy pożyczkę z Kurii Biskupiej (na dogodnych warunkach – 4%), aby opłacać bieżące należności finansowe związane z tą budową. Jest rzeczą oczywistą, że im szybciej spłacimy dług, tym samym więcej zaoszczędzimy na spłacie odsetek.

5. Starając się pomyślnie rozwiązać zaistniałą sytuację, ponownie przedstawiam propozycje, które pomogą nam w gromadzeniu funduszy na spłacanie długu:
a. Nasza parafia ma zarejestrowanych ponad 830 rodzin. W rocznym pakiecie kopert na niedzielną i świąteczną tackę, każdego miesiąca jest dołączona kopertka budowlana z napisem Elevator Project. Prosimy każdą rodzinę, aby nadal comiesięcznie składać ofiarę 25 dolarów na budowę windy. Na każdą niedzielę wypadałoby po 6 dolarów. Wspierając finansowo ten ważny projekt, pamiętajmy również o regularnym używaniu niedzielnych kopertek. Koszt utrzymania budynków kościelnych wzrasta z roku na rok.
b. Wiele parafii utrzymuje się z prywatnych darowizn i testamentalnych zapisów. Przy sporządzaniu testamentów, pamiętajmy również o naszej świątyni. Będzie to dowód wdzięczności Bogu za sprawowane sakramenty i otrzymane łaski Boże w tutejszym kościele. Od 2005 roku, kiedy zostałem proboszczem w tutejszej parafii, następujące osoby przekazały
w testamentach powyższe sumy pieniężne na nasz kościół:
– Nellie Anderson – $ 67,091.00 (w latach 2007-2011)
– Konstancja Czuber – $ 1,000.00 (2010)
– Katarzyna Krupicz – $ 15,038.69 (2006)
W pierwsze wtorki i środy miesiąca są odprawiane Msze św. za wszystkich naszych dobroczyńców.
c. W kancelarii można zakupić cegiełki – pamiątkowe tabliczki, które będą umieszczone na ścianie korytarza obok windy.
– Tabliczki będzie można nabyć, ofiarując jednorazowo lub ewentualnie w ratach (używając niebieskich kopertek na fundusz windy), kwotę tysiąca dolarów lub więcej.
– Donacja tysiąca dolarów lub więcej, może być złożona za zmarłych rodziców (np. Jan i Maria Kowalewski), członków rodziny, krewnych czy znajomych (podajemy tylko dwie osoby).
– Na oddzielnej ścianie umieszczane są tabliczki organizacji i biznesów.
– Tabliczki są dostępne w języku angielskim lub polskim.
d. Zachęcamy parafian, aby gromadząc się w domach pogrzebowych na odmawianie różańca św. za wiernych zmarłych, zamawiać nie tylko Msze św., ale również składać donacje na budowę windy. W pierwsze wtorki i środy miesiąca są odprawiane Msze św. za wszystkich ofiarodawców.
e. Dodatkowe kopertki na budowę windy są zawsze wyłożone przy wyjściu z kościoła. Na wszystkie złożone ofiary będą wystawione zaświadczenia podatkowe.
f. Jesteśmy pozytywnie nastawieni na wszelkie inne propozycje i oferty przedstawiane przez parafian i organizacje polonijne celem zbierania funduszy na spłacenie zaciągniętego długu.

6. Corocznie każda parafia jest zobowiązana do płacenia podatku (Catedraticum) na rzecz Kurii Biskupiej. Ten podatek wynosi średnio dla naszej parafii od 9 % do 11% za złożone w ciągu roku ofiary na tacę w niedziele i święta. W związku z renowacją sali parafialnej i innych niezbędnych prac przy kościele, nasza parafia uzyskała zgodę ks. Biskupa, na odroczenie spłaty Catedraticum za lata 2007 – 2011 w późniejszym terminie. Rozpoczynając budowę windy, ponownie otrzymaliśmy pozwolenie z Kurii Biskupiej, aby kwotę naliczonego podatku za lata 2012 do 2014, użyć na wydatki związane z tą budową. Cała suma Catedraticum od 2007 do 2013 roku wyniosła $ 165,896.81, z czego do tej pory byliśmy w stanie spłacić $ 98,347.34. Do zapłacenia pozostawałoby nam jeszcze
$ 67,549.47. Pragnę podzielić się z wiernymi radosną wiadomości, iż Ks. Biskup Ordynariusz w odpowiedzi na mój list, przychylił się do naszej prośby i darował nam zobowiązanie względem Catedraticum za lata 2010 – 2012 w kwocie $ 55,639.93. Na dzień dzisiejszy mamy do spłaty tylko podatek za rok 2013 w kwocie $ 11,909.54.

Kończąc sprawozdanie finansowe, chciałbym wyrazić szczególną wdzięczność względem tych wszystkich osób, parafian oraz instytucji, którym leży na sercu dobro duchowe i materialne naszej światyni. Każde dobre dzieło, które ma przynosić właściwe owoce, potrzebuje ludzkiego zaangażowania i dobrej woli, które pozwalają odczytywać zamysły i plany Boże względem każdego człowieka.

Nasza świątynia jest naszym wspólnym dobrem i miejscem, w którym mieszka żywy i prawdziwy Bóg. Dlatego zachęcam i proszę, aby ten „dom Boży” był szczególnie otoczony gorliwą troską oraz opieką duchową i materialną. Wszystkim życzę wiełu łask Bożych, przemiany serc w tym świętym czasie okresu Wielkiego Postu oraz przygotowania na radosne przeżycie Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

 

10 kwietnia 2016

Projekt Winda…

Po pokonaniu wielu trudności i uciążliwych przeszkód, 2 kwietnia 2015 roku, została oddanawinda do publicznego użytku. Od tego czasu, osoby niepełnosprawne oraz w podeszłym wieku mogąw pełni uczestniczyć w życiu naszej parafii. Cały projekt budowy zamknął się kwotą $ 627,575.43 pluspodatek HST. Od 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2015 r. zebraliśmy na ten cel $ 506,042.99.W sumie na przestrzeni prawie dziesięciu lat na remont budynków kościelnych (w tym odnowienie saliparafialnej, budowę windy, obniżenie fundamentów celem zainstalowania windy, odwodnienie gruntóworaz przebudowę parkingu z chodnikami) wydaliśmy około $ 1,000,000.00.

Ponieważ w czasie prac budowlanych nie mieliśmy na bieżąco wystarczających funduszy,dlatego byliśmy zmuszeni do zaciągnięcia pożyczki z Kurii Bikupiej ($ 145,000 na remont sali i $338,000 na windę). Dziękuję tym wszystkim, którzy nadal wspierają finansowo spłatę zadłużenia ztego tytułu. Niestety rodzi się u wielu parafian błędne przekonanie, że skoro oddano już do użytkuwindę, to nie muszą oni składać więcej ofiar na ten cel. Nie zapominajmy jednak, że nadal mamy dospłacenia wcześniejszy dług zaciągnięty na remont sali parafialnej. Całkowita kwota tych dwóchpożyczek (którą musimy zapłacić do diecezji na dzień dzisiejszy) wynosi jeszcze tylko $ 270,000.00.

Nasza parafia ma zarejestrowanych około 800 rodzin. W rocznym pakiecie kopert na niedzielnąi świąteczną tackę, każdego miesiąca jest dołączona kopertka budowlana z napisem „Elevator Project”.Prosimy każdą rodzinę, aby nadal comiesięcznie składać ofiarę 25 dolarów celem spłaty długuzaciągniętego na budowę windy z jej przylegającym kompleksem. Wspierając finansowo ProjektWindy, nie zapominamy jednocześnie o konieczności używania kopertek niedzielnych, którezabezpieczają bieżące wydatki kościelne.

Przy wejściu do kościoła od strony parkingu parafialnego została desygnowana specjalna ścianaz nazwiskami osób lub nazwami organizacji, benefaktorami windy. W tym też miejscu można znaleźćinformacje o zakupie cegiełek. Pamiątkowe tabliczki można nabyć, ofiarując jednorazowo lubewentualnie w ratach (używając niebieskich kopertek na fundusz windy), kwotę tysiąca dolarów lubwięcej. Donacja tysiąca dolarów lub więcej, może być złożona za zmarłych rodziców, członkówrodziny, krewnych czy znajomych (podajemy tylko dwie osoby). Tabliczki są dostępne w językuangielskim lub polskim.

Zachęcamy parafian, aby gromadząc się w domach pogrzebowych na odmawianie różańca św.za wiernych zmarłych, zamawiać nie tylko Msze św., ale również składać donacje na spłatę długuwybudowanej windy. W pierwsze wtorki i środy miesiąca są odprawiane Msze św. za wszystkichofiarodawców.Wiele parafii utrzymuje się z prywatnych darowizn. Przy sporządzaniu testamentówpamiętajmy również o naszej świątyni. Będzie to dowód wdzięczności Bogu za sprawowanesakramenty i doznane łaski Boże w tutejszym kościele. Ostatnia donacja z tytułu spadku na nasząparafię opiewała na kwotę $1,000.00 i była dokonana w 2010 r.

 

Ks. Adam Wróblewicz CR
Proboszcz

 

2-3 grudzień 2017

PROJEKT WINDA – DZIĘKUJEMY!

Swoją posługę duszpasterską jako proboszcz Parafii św. Józefa w Brantford rozpocząłem we wrześniu 2005 r. Już w pierwszych tygodniach mego pobytu wśród Was, wielokrotnie zadawano mi pytanie: czy jako nowy proboszcz podejmę się wybudowania tak bardzo potrzebnej windy przy naszym kościele? Rozumiejąc gorące oczekiwania parafian, często snułem różne myśli i plany: w jaki najlepszy sposób można by zrealizować to ważne przedsięwzięcie?

Nie odkładając na późniejsze lata „Projektu Windy”, na początku stycznia 2006 r. przystąpiliśmy do gruntownej renowacji Sali Parafialnej, którą ukończyliśmy w maju 2007 r. Prace remontowe były prowadzone z takim zamiarem i w takim kierunku, aby spełniały warunki wybudowania  windy na trzech poziomach w najbliższym czasie. W tym celu  w Sali Parafialnej oddano do użytku nowe sanitariaty (łazienki) z dostępem dla osób niepełnosprawnych oraz zarezerwowano miejsce na instalację windy.

Realizacja budowy windy została odłożona na następny rok, ponieważ katastrofalny stan budynku kościelnego wymagał naglących remontów (naprawa rozety – głównego witraża przy wejściu do kościoła, wymiana oświetlenia, malowanie świątyni itd.). W 2008 r. zwróciliśmy się do Firmy Inżynieryjnej J.H. Cohoon z prośbą o przygotowanie wstępnych planów na zainstalowanie windy przy naszym kościele. W tym samym roku – w miesiącu październiku – z aprobatą Kurii Biskupiej w Hamilton, przedstawiłem wiernym projekt budowy windy, który zakładał również gromadzenie funduszy na ten cel w najbliższych latach.

Po czterech latach od zainicjowania  projektu, 16 grudnia 2012 roku podzieliłem się z wiernymi radosną nowiną, że po uzyskaniu wymaganej dokumentacji oraz zgromadzeniu częściowych funduszy, rozpoczniemy budowę windy 7 stycznia 2013 r. Zaprojektowanie windy zostało zlecone architektowi z firmy MMMC, a wybudowanie jej firmie budowlanej Lanca. Całość projektu z modernizacją chodników, nowym uzbrojeniem parkingu i asfaltem oraz pogłębieniem fundamentów tak, aby stabilnie utrzymywały konstrukcję windy, opiewał na sumę $ 625, 575.00.

Rozpoczynając prace budowlane od razu natrafiliśmy na wiele nieprzewidzianych trudności (m. in. wyciek wody). Po zainstalowaniu pompy i odwodnieniu fundamentów,  kontynuowaliśmy zaplanowane prace.

Ku wielkiej radości winda przy naszym kościele została oddana do publicznego użytku 28 stycznia 2014 r. Niestety nasza radość nie trwała zbyt długo. W krótkim czasie okazało się, że winda przestała funkcjonować i wymaga naprawy. Z tego tytułu parafia nie poniosła żadnych dodatkowych kosztów, gdyż cały projekt był ciągle objęty gwarancją. Zaistniała konieczność wynajęcia innej firmy instalującej windy celem zdiagnozowania i wyeliminowania usterki oraz ponownego jej aktywowania.

W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować Panu Ryszardowi Kaczmarczykowi, który dzieląc się swoim wieloletnim doświadczeniem pracy w firmie Otis, podjął się zadania nadzorowania naprawy. Dzięki jego bezinteresownej pomocy, dużego zaangażowania oraz po pokonaniu uciążliwych trudności, winda została ponownie oddana do użytku publicznego dnia 2 kwietnia 2015 roku.

Wielu parafian zapyta – czy przez te dziewięć lat spłaciliśmy już dług lub ile jeszcze zostało go do spłacenia na rzecz „Projektu Windy”? W ciągu ostatnich kilku lat mojej posługi w tej wspólnocie parafialnej część wiernych „zakazała” mi śpiewania mojej ulubionej pieśni wielkanocnej „Nie zna śmierci Pan żywota”. Jak dobrze pamiętamy, druga zwrotka tej pieśni rozpoczyna się od słów: „Twój Adamie dług spłacony…” Czy mógł Wasz proboszcz Adam (co za zbieżność imion i całej sytuacji) wyśpiewywać pieśń o spłaconym długu, skoro jeszcze przez długie lata nadal zbierano fundusze na „Projekt Windy”?

Myślę, że grupa „moich radosnych protestantów” nie będzie miała nic przeciwko temu, że prawie po 10 latach, ponownie zaintonuję ową pieśń wielkanocną i wspólnie będziemy mogli głośno zaśpiewać „Twój Adamie dług spłacony”. Ogłaszam wszem i wobec, że w kończącym się Roku Pańskim 2017 spłaciliśmy całkowity koszt instalacji windy przy naszym kościele. Bogu niech będą wielkie dzięki! W zestawie kopert na następne lata, kopertka z napisem „Elevator Fund [Winda]” zostanie zastąpiona kopertką „Renovation Fund”. Miesięczne ofiary z tej kopertki zostaną przeznaczone na dalsze prace renowacyjne przy naszej świątyni.

W duchu wdzięczności za wszelkie wsparcie i pomoc przy budowie windy zapraszam wszystkich parafian i naszych dobroczyńców na weekend 9 i 10 grudnia po każdej Mszy św., do Sali Parafialnej, na skromny poczęstunek, aby upamiętnić nasz wspólny sukces i radować się z osiągniętego celu.

Pragnę dodać, że już od ponad dwóch lat winda służy bez żadnych usterek osobom niepełnosprawnym i w podeszłym wieku, a także młodszym parafianom, którzy po odbytych operacjach, przechodząc okres rekonwalescencji korzystają z tego dobrodziejstwa. Mam nadzieję, że winda będzie służyć przez następne długie lata przyszłym pokoleniom, które będą uczęszczać do naszej świątyni.

Z głębi serca pragnę podziękować wszystkim parafianom, organizacjom kościelnym i polonijnym, prywatnym biznesom, różnym fundacjom oraz wielu anonimowym ofiarodawcom za Wasz wieki dar serca, który wydał przepiękny owoc o nazwie WINDA przy Kościele św. Józefa w Brantford.  Pamiętajmy jak nas zapewnia Pismo Święte: „Hojnego dawcę Bóg zawsze miłuje”.

 

Foldery

Pamiątkowe tabliczki

Latest Message from . maj 19, 2014. Category: Foldery PL

Folder parafialny – Projekt Winda

Latest Message from . maj 14, 2014. Category: Foldery PL