O naszej zmartwychwstańczej misji w Oakville (1975-2014)

 

24. czerwca tego roku dobiegła końca długoletnia i owocna posługa duszpasterska Księży Zmartwychwstańców w Oakville, w której było zaangażowanych wielu naszych ojców, poświęcających dla niej swoje siły i serca. Z tej racji warto przypomnieć naszym drogim Parafianom przynajmniej jej krótką historię i najważniejsze postaci. Tym bardziej, że do grona tych kapłanów należało kilku księży, którzy posługiwali w parafii św. Józefa w Brantford; w tym ojciec Czesław Chmurzyński, CR wcześniejszy proboszcz tutejszej świątyni, a obecnie rezydent w naszej parafii.

Polska Misja Katolicka w Oakville została powołana do istnienia przez Zgromadzenie Zmartwychwstania Pańskiego w 1975 roku. Jej inicjatorem i pierwszym rektorem był ks. Józef Capiga, zmartwychwstaniec i długoletni proboszcz parafii św. Stanisława Kostki w Hamilton, który urząd rektora Misji sprawował do 1983 roku. Tu w Brantford dożył on pogodnej starości i zakończył swoją ziemską pielgrzymkę.

Polska Misja w Oakville na początku nie posiadała własnej siedziby, a funkcjonowała jedynie przy angielsko-języcznym kościele św. Andrzeja. W tej świątyni w każdą niedzielę i we wszystkie święta była odprawiana Eucharystia, sprawowane sakramenty święte oraz inne nabożeństwa w języku polskim przez Księży Zmartwychwstańców z parafii św. Stanisława w Hamilton. Następcą ojca Capigi został ks. Józef Kamieniecki, CR, który pracował w tutejszym duszpasterstwie przez 5 lat, a który funkcję rektora Misji pełnił przez wiele lat – od 1983 do 1995 roku. Podczas sprawowania jego urzędu, na początku stycznia 1994 roku został zakupiony przez Polonię w Oakville budynek kościelny od Bethel Pentacostal, a następnie przystosowany do potrzeb kultu Kościoła Katolickiego. Aktu jego poświęcenia i nadania tytułu św. Antoniego z Padwy dokonał ks. bp Mateusz Ustrzycki 23. stycznia tegoż roku. Kolejnym Rektorem Misji został ks. Czesław Chmurzyński, który swoje urzędowanie rozpoczął od 1. września 1995 roku. On też jako pierwszy zamieszkał w Oakville, najpierw w sali parafialnej, a następnie w wybudowanej jego staraniem plebanii. Warto dodać, że oprócz nowej plebanii przyczynił się on – przy pomocy znacznych środków finansowych – do przebudowy kościoła: wykonania nowego dachu, wieży z krzyżem, salki nad wejściem, garażu, podjazdu dla inwalidów oraz powiększenia sali parafianej. Kolejną ważną datą w historii tej placówki był 29. czerwca 1997 roku, kiedy Polska Misja Katolicka otrzymała statut parafii, a której pierwszym proboszczem został ks. Chmurzyński, sprawujący ten urząd do 24. czerwca 2014 roku. Godnym podkreślenia w końcu jest fakt, że za jego kadencji dokonał się też znaczny wzrost liczby wiernych: 1. września 1995 roku było zarejestrowanych w Misji 196 rodzin, natomiast w obecnym roku do parafii należało już 660 rodzin (ok. 1900 osób). Wielka więc była w tym zasługa ojca Czesława, który słowem i przykładem budował Kościół zarówno ten materialny, jak i duchowy.

W taki o to sposób dobiegła prawie 40 letnia posługa Zgromadzenia Księży Zmartwychwtańców przy parafii św. Antoniego w Oakville.

Ufamy też, że obecność ks. Czesława w Brantford będzie wielkim pożytkiem dla wiernych, a dla Niego samego miejscem zasłużonego odpoczynku i radosnego obcowania z Bogiem i Parafianami. Życzymy Mu dobrego zdrowia, długich lat życia i miłego samopoczucia w naszej rodzinie parafialnej.

Ad Maiorem Dei Gloriam”- „Na większą chwałę Boga”